IRehabilitaciju 6 betonskim motova na pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori. –

Pružanje usluge ugovorne administracije u skladu sa FIDIC formama ugovora – Izvođenja redova na gornjem stroju u funkciji rehabilitacije mostova :

 *Kompletna zamena pragova, pričvrsnog pribora i tucanika 

* Zamena pešačke ogade na mosotovima 

* Zamena starih i ugradnja novih dilatacionih spojnica 

Međunarodna forma FIDIC ugovora – Crvena knjiga.

 

Izgradnja Brane “Arilje-profil Svračkovo

Pružanje usluge upravljanja projektom u 2017 i 2018 godini.Investicija vredna 65 miliona evra. Brana Svračkovo namenjena je za vodosnabdevanje, sprečavanje od poplava, proizvodnju električne energije (oko 8 megavata) i oplemenjivanje malih voda. 

Višenamenska funkcija brane uslovila je gradnju četiri tunela, ali i drugih objekata. 

Poseban dobrinos Stepcona bio je u organizovanju radova na izgradnji optočnog tunela dužine 235 m i prečnika 9,5 metara.

 

Rehabilitacija 6 kosina na željezničkoj pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori 

Pružanje usluge koordinacije svih aktivnosti i učesnika u realizaciji Ugovora Sanacija 6 velikih kosina na pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori. Međunarodna forma FIDIC ugovora – Žuta knjiga.

Osiguranje kosine Staničenje, autoputni pravac E80, Koridor X, krak Xe, Niš-Sofija, Deonica: Niš-Dimitrovgrad 

Izvođenje radova na osiguranju kosine (ugradnja mlaznog betona, postavljanje zaštitne mreže, bušenje i ugradnji samobušećih IBO ankera i ugradnji perforiranih.

Međunarodna forma FIDIC ugovora – Crvena knjiga.

Izvođenje injekcionih radova na projektu izgradnje MHE “Rekovići” na Limu 

`Izvođenje dodatnih geoistražnih radova i injekcione radove, odnosno izradu injekcione zavese ispod ose brane i kontaktno-vezno injektiranje.

Osiguranje kosine na državnom putu Bistrica – Priboj

Izvođenje radova na osiguranju kosina na državnom putu Bistrica-Priboj. 

Rehabilitacija tunela Mokra Gora

Rehabilitacija tunela Mokra Gora – Izvođenje radova na rehabilitaciji tunela na pruzi „Šarganska osmica“ na Mokroj Gori.

Rehabilitacija konstrukcije mosta u Kosjeriću (Partizanski most) – Izvođenje radova na rehabilitaciji Partizanskog mosta u Kosjeriću.

Izvedeni radovi na rušenju delova gornje stroja mosta (asfaltni kolovoz, ivičnjaci, pešačke ograde, pešačke staze i parapeti), rehabilitaciji gorenjeg i donjem stroja mosta (dodatena ojačanja armature i ugradnja ankera u gornju zonu konstrukcije, ojačanje stubova mosta torkret betonom i ankerima, ugradnja karbonskih traka na donjoj površini kolovozne ploče, sanacija stubova reparatur malterom i drugi radovi).