O nama

StepCon je privatna građevinska kompanija nastala kao zbir energije, znanja i iskustva vlasnika kompanije, Sanje Dejanović magistra građevinarstva i Branka Savićevića, diplomiranog geologa.
Dugogodišnje iskustvo vlasnika u rukovođenju velikim građevinskim sistemima i realizaciji brojnih građevinskih projekata, kako domaćih tako i internacionalnih, udruženo je osnivanjem sopstvene kompanije koja iz dana u dan beleži sve bolje rezultate.
Rezultati na koje smo ponosni proizvod su zdravih poslovnih principa na kojima počiva poslovanje i profesionalnog pristupa upravljanju projektima.
Snagu kompanije čini i inženjerski kadar koji se odlikuje vrhunskim profesionalizmom u rešavanju svih inženjerskih izazova.

OSNOVNA DELATNOST

Osnovna delatnost kompanije je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluge upravljanja projektima.

Naše iskustvo u izvođenju radova uglavnom je orijentisano na infrastrukturne projekte (autputevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli, prospusti …) i rekonstrukciju objekata na već postojećim prugama i putevima.

Usluga upravljanja građevinskim projektima obuhvata:

  • Administracija ugovora,
  • Upravljanje rizicima na projektima,
  • Izrada tehnologija izvođenja radova,
  • Upravljanje odštetnim zahtevima,
  • Priprema tenderske dokumentacije.