Projekat je obuhvatio izradu glavnog projekta i izvođenje radova na sanaciji 6 velikih kosina na željezničkoj pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori, na deonici od stanice Lutovo do stanice Bratonožići, u cilju stabilizacije kosina i zaštite železničke pruge od odrona, lavina i klizišta.

Projekat je uspešno završen pre roka.

Rahabilitacija je obuhvatila sledeću vrstu radova:

  • Kavanje nestabilnih blokova,
  • Ugradnja SN ankera ɸ25mm, dužine 5 m i 3 m,
  • Prekrivanje kosina mrežom visoke čvrstoće,
  • Postavljanje barijera protiv odrona,
  • Ugradnja drenažnih cevi.