Rehabilitacija 3 mosta na autoputu E-75, deonica: Petlja Ražanj – Petlja Aleksinac

Radovi obuhvatali:
Uklanjanje postojećeg asfalta i hidroizolacije sa kolovozne konstrukcije.
Rušenje kompletne konstrukcije pešačkih staza, delova krilnih zidova i prelazne ploče.
Uklanjanje oštećenog i degradiranog sloja betona.
Peskarenje svih vidnih betonskih površina.
Betoniranje novih ivičnih venaca, pešačkih staza, delova krilnih zidova,
Ojačanje obalnih stubova, betoniranje novog dela kolovozne ploče i novih prelaznih ploča.
Ugradnja karbonskih traka za ojačanje kolovozne ploče.
Izrada nove hidroizolacije mosta
I ostali radovi u funkciji kompletne rehabilitacije mostova.

Projekat uspešno realizovan.

Radovi obuhvatali:
Uklanjanje postojećeg asfalta i hidroizolacije sa kolovozne konstrukcije.
Rušenje kompletne konstrukcije pešačkih staza, delova krilnih zidova i prelazne ploče.
Uklanjanje oštećenog i degradiranog sloja betona.
Peskarenje svih vidnih betonskih površina.
Betoniranje novih ivičnih venaca, pešačkih staza, delova krilnih zidova,
Ojačanje obalnih stubova, betoniranje novog dela kolovozne ploče i novih prelaznih ploča.
Ugradnja karbonskih traka za ojačanje kolovozne ploče.
Izrada nove hidroizolacije mosta
I ostali radovi u funkciji kompletne rehabilitacije mostova.

Projekat uspešno realizovan.