Licence:   

  • Licenca za izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda (I 132 G1) izdata od stane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije
  • Licenca projektanta i izvođača radova koju izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore

Standardi:

  • ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvaliteta
  • ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta životne sredine
  • ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu

 Članstvo:

SAKOM – SRPSKO AZERBEJDŽANSKA PRIVREDNA KOMORA

Pojedinačne licence:

 

Licence Republike Srbije

Licence republike Crne Gore

Licenca 410 – Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata

Licenca 412 – Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko – zanatskih radova na objektima niskogradnje

Licenca ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državnih puteva (autoput, brza saobraćajnica, magistralni i regionalni put)

Licenca 411 – Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje

Licenca ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekte tunela dužine preko 200 m

Licenca 491 – Odgovorni izvođač radova na izradi geotehničkih podloga

Licenca ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekte mostova raspona preko 30 m

 

Licenca ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekte željezničke pruge – donji stroj

 

Licenca ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekte željezničke pruge – gornji stroj