Izvođenje radova na rehabilitaciji konstrukcije mosta u Kosjeriću- Partizanski most

Most (km 169+650 do km 169+680) je u sastavu drumske saobraćajnice Valjevo – Kosjerić, na trasi državnog puta IB reda, br.21, preko reke Kladorube, ukupne dužine 30,00 metara.

Izvedeni su sledeći radovi:

  • Hidrotehničkih radovi u koritu,
  • Zaštita temelja stubova mosta i krilnih zidova,
  • Kompletna sanacija i ojačanje kolovozne ploče mosta,
  • Radovi na saniranju stubova i krilnih zidova,
  • Radovi na saniranju donje površine noseće ploče mosta,
  • Radovi na sistemu za odvođenje površinskih voda,
  • Uklanjanje postojeće hidroizolacije i polaganje nove hidroizolacije,
  • Ugradnja novih pešačkih i odbojnih ograda,
  • Ugradnja asfaltnih dilatacija.

Radovi su izvedeni u periodu od jula 2019. godine do decembra 2019. godine.