Rehabilitacija konstrukcije mosta u Kosjeriću (Partizanski most)

Izvođenje radova na rehabilitaciji konstrukcije mosta u Kosjeriću- Partizanski most

Most (km 169+650 do km 169+680) je u sastavu drumske saobraćajnice Valjevo – Kosjerić, na trasi državnog puta IB reda, br.21, preko reke Kladorube, ukupne dužine 30,00 metara.

Izvedeni su sledeći radovi:

 • Hidrotehničkih radovi u koritu,
 • Zaštita temelja stubova mosta i krilnih zidova,
 • Kompletna sanacija i ojačanje kolovozne ploče mosta,
 • Radovi na saniranju stubova i krilnih zidova,
 • Radovi na saniranju donje površine noseće ploče mosta,
 • Radovi na sistemu za odvođenje površinskih voda,
 • Uklanjanje postojeće hidroizolacije i polaganje nove hidroizolacije,
 • Ugradnja novih pešačkih i odbojnih ograda,
 • Ugradnja asfaltnih dilatacija.

Radovi su izvedeni u periodu od jula 2019. godine do decembra 2019. godine.

Izvođenje radova na rehabilitaciji konstrukcije mosta u Kosjeriću- Partizanski most

Most (km 169+650 do km 169+680) je u sastavu drumske saobraćajnice Valjevo – Kosjerić, na trasi državnog puta IB reda, br.21, preko reke Kladorube, ukupne dužine 30,00 metara.

Izvedeni su sledeći radovi:

 • Hidrotehničkih radovi u koritu,
 • Zaštita temelja stubova mosta i krilnih zidova,
 • Kompletna sanacija i ojačanje kolovozne ploče mosta,
 • Radovi na saniranju stubova i krilnih zidova,
 • Radovi na saniranju donje površine noseće ploče mosta,
 • Radovi na sistemu za odvođenje površinskih voda,
 • Uklanjanje postojeće hidroizolacije i polaganje nove hidroizolacije,
 • Ugradnja novih pešačkih i odbojnih ograda,
 • Ugradnja asfaltnih dilatacija.

Radovi su izvedeni u periodu od jula 2019. godine do decembra 2019. godine.