Izgradnja dva nadvožnjaka Avala 1, dužine 75 metara  i Avala 2, dužine 100 metara  u okviru Petlje Avala.

Petlja Avala se nalazi na delu obilaznice oko Beograda deonica autoputa Е -70/E75, Dobanovci-Bubanj Potok, u zoni tunela Straževica – Čvor Bubanj Potok, Sektor VI.

Radovi započeti u novembru 2021.godine. Rok završetka radova septembar 2022. godine.