Izvođenje injekcionih radova na projektu izgradnje MHE Rekovići na Limu

U cilju smanjenja uzgonskih i filtracionih sila u temelju brane, obezbeđivanja stabilnosti objekta i sprečavanja sufozije i ispiranja materijala iz temeljne spojnice, izvedeni su sledeći injekcioni radovi:
  • izrada injekcione zavese – injektiranjem u bokovima brane i ispod površine temeljne spojnice neposredno iza uzvodnog lica brane, u njenoj osi,
  • izrada injekcione zavese – mlaznim injektiranjem u desnom boku brane, u njenoj osi,
  • kontaktno-vezno injektiranje – injektiranje ispod površine temeljne spojnice samog tela brane i mašinske zgrade.
U cilju smanjenja uzgonskih i filtracionih sila u temelju brane, obezbeđivanja stabilnosti objekta i sprečavanja sufozije i ispiranja materijala iz temeljne spojnice, izvedeni su sledeći injekcioni radovi:
  • izrada injekcione zavese – injektiranjem u bokovima brane i ispod površine temeljne spojnice neposredno iza uzvodnog lica brane, u njenoj osi,
  • izrada injekcione zavese – mlaznim injektiranjem u desnom boku brane, u njenoj osi,
  • kontaktno-vezno injektiranje – injektiranje ispod površine temeljne spojnice samog tela brane i mašinske zgrade.