Rehabilitacija 4 betonska mosta na državnom putu I-B reda br.35, (ranije М-25), na deonici Beoljin – Kuršumlija -Rudare. FIDIC forma Ugovora.

Radovi započeti decembar 2021.godine. Rok septembar 2022. godine.

 

  • Zamena kolovoznog zastora i hidroizolacije na mostu;
  • Rekonstrukcija postojećih pešačkih staza, sa ugradnjom ivičnjaka;
  • Sanacija korozijom zahvaćene armature i oštećenog zaštitnog sloja betona na konzolama pešačkih staza, kolovozne ploče i stubova;
  • Zamena postojeće korodirale pešačke ograde;
  • Ugradnja novih dilatacija;
  • I ostali radovi u funkciji kompletne rehabilitacije mostova.