Rehabilitacija 8 mostova na autoputu E-75, deonica: Petlja Paraćin – Petlja Ražanj. Investitor JP Putevi Srbije. FIDIC forma Ugovora.

Početak radova mart 2022. Rok završetka radova okobar 2022. godine.

Radovi obuhvataju:

  • Uklanjanje postojećeg asfalta i hidroizolacije sa kolovozne konstrukcije.
  • Rušenje kompletne konstrukcije pešačkih staza, delova krilnih zidova i prelazne ploče.
  • Uklanjanje oštećenog i degradiranog sloja betona.
  • Peskarenje svih vidnih betonskih površina.
  • Betoniranje novih ivičnih venaca, pešačkih staza, delova krilnih zidova, ojačanje obalnih stubova, betoniranje novog dela kolovozne ploče i novih prelaznih ploča.
  • Ugradnja karbonskih traka za ojačanje kolovozne ploče.
  • Izrada nove hidroizolacije mosta
  • I ostali radovi u funkciji kompletne rehabilitacije mostova.