Rehabilitacija tunela Mokra Gora

Rehabilitacija tunela Mokra Gora – Izvođenje radova na rehabilitaciji 5 tunela na pruzi „Šarganska osmica“ na Mokroj Gori.

Rekonstrukcija tunela Aleksandar (T-32) ukupne dužine 1.666 metara i 4 tunela ( T-41, T-44, T-50, T-51)  ukupne dužine 752 metra.

Izvedeni su sledeći sanacionioni radovi:

  • Uklanjanje ruiniranog betona u kalotama i oporcima tunela,
  • Bušenje i injektiranje tunela,
  • Postavljanje armaturne mreže,
  • Ugradnja prskanog (torkret) betona,
  • Izrada drenažnih bušotina.

Radovi su izvdeni pre roka, u periodu od marta 2019. godine do avgusta 2019. godine.

Rehabilitacija tunela Mokra Gora – Izvođenje radova na rehabilitaciji 5 tunela na pruzi „Šarganska osmica“ na Mokroj Gori.

Rekonstrukcija tunela Aleksandar (T-32) ukupne dužine 1.666 metara i 4 tunela ( T-41, T-44, T-50, T-51)  ukupne dužine 752 metra.

Izvedeni su sledeći sanacionioni radovi:

  • Uklanjanje ruiniranog betona u kalotama i oporcima tunela,
  • Bušenje i injektiranje tunela,
  • Postavljanje armaturne mreže,
  • Ugradnja prskanog (torkret) betona,
  • Izrada drenažnih bušotina.

Radovi su izvdeni pre roka, u periodu od marta 2019. godine do avgusta 2019. godine.