Pružanje usluge ugovorne administracije u skladu sa FIDIC formama ugovora i izvođenje radova na gornjem stroju u funkciji rehabilitacije mostova:

  • Kompletna zamena pragova, pričvrsnog pribora i tucanika, 
  • Zamena pešačke ogade na mosotovima,
  • Zamena starih i ugradnja novih dilatacionih spojnica. 

Međunarodna forma FIDIC ugovora – Crvena knjiga.