Izvođenje radova na osiguranju kosina na državnom putu Bistrica-Priboj.