Osiguranje kosine na državnom putu Bistrica – Priboj

Izvođenje radova na osiguranju kosina na državnom putu Bistrica-Priboj.