Izgradnja mosta broj 16 na obilaznici oko Beograda

Izgradnja dve nezavisne mostovske konstrukcije dužine 430 metara i izgradnja tunelske konstrukcije dužine 110 m kojom se magistralna pruga ukršta sa budućom obilaznicom oko Beograda. Ugovor za izgradnju mosta potpisan sa kompanijom „Azvirt Ogranak Beograd“.

Projekat uspešno realizovan.