Rušenje postojećih i izgradnja nova četiri pešačka mosta u Paraćinu

Projekat predviđa rekonstrukciju i izgradnju četiri pešačka mosta na reci Crnici u centru Paraćina. Pešački mostovi raspona od 26 do 32 m. Projekat se finansira donacijom Švajcarske vlade.
Projekat predviđa rekonstrukciju i izgradnju četiri pešačka mosta na reci Crnici u centru Paraćina. Pešački mostovi raspona od 26 do 32 m. Projekat se finansira donacijom Švajcarske vlade.