Rehabilitacija 3 mosta na autoputu E-75, deonica: Petlja Ražanj – Petlja Aleksinac.
Radovi obuhvatali:
– Uklanjanje postojećeg asfalta i hidroizolacije sa kolovozne konstrukcije.
– Rušenje kompletne konstrukcije pešačkih staza, delova krilnih zidova i prelazne ploče.
– Uklanjanje oštećenog i degradiranog sloja betona.
– Peskarenje svih vidnih betonskih površina.
– Betoniranje novih ivičnih venaca, pešačkih staza, delova krilnih zidova, ojačanje obalnih stubova.
– Betoniranje novog dela kolovozne ploče i novih prelaznih ploča.
– Ugradnja karbonskih traka za ojačanje kolovozne ploče.
– Izrada nove hidroizolacije mosta
– I ostali radovi u funkciji kompletne rehabilitacije mostova.

Projekat uspešno realizovan.