Ugovoreni posao na zaštiti kosine u okviru izgradnje Koridora X, krak Niš-Dimitrovgrad uspešno realizovan u predviđenom roku od 60 dana. Izvedeni radovi na ugradnji mlaznog betona, postavljanju zaštitne mreže, bušenju i ugradnji samobušećih IBO ankera i ugradnji perforiranih drenižnih cevi.

Međunarodna forma FIDIC ugovora – Crvena knjiga.