Izgradnja dve nezavisne mostovske konstrukcije dužine 430 metara i izgradnja tunelske konstrukcije dužine 110 m kojom se magistralna pruga ukršta sa budućom obilaznicom oko Beograda.

FIDIC forma ugovora. Radovi započeti 1. februara 2020 godine. Napredovanje radova u skladu sa planom realizacije.